dr hab. Piotr Grochowski

KONTAKT:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury:

NOTA BIOGRAFICZNA:

Folklorysta i kulturoznawca, adiunkt w Zakładzie Antropologii Kultury w Katedrze Kulturoznawstwa UMK w Toruniu. Zajmuje się badaniem różnych form tradycyjnego folkloru słownego oraz XIX-wiecznej literatury popularnej (pieśni nowiniarskie i dziadowskie, legendy, przepowiednie, poradniki, druki jarmarczno-odpustowe).

Chętnie podejmuje także tematy związane z kulturą współczesną, analizując funkcjonowanie tradycji w świecie technologii cyfrowych oraz różne przypadki zderzeń „starego” z „nowym”, a także wszelkie przejawy folkloru współczesnego i zjawisk „folkloropodobnych” (dowcipy, plotki, pogłoski, teorie spiskowe, folklor internetowy).

Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Redaktor czasopisma LUD.


WYKAZ PUBLIKACJI:

A. Książki autorskie

B. Prace redakcyjne

 • Folklor w dobie Internetu, red. G. Gańczarczyk, P. Grochowski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, s. 234.
 • Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców, red. P. Grochowski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.
 • Adam Fischer, red. P. Grochowski, A. Mianecki, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Toruń-Wrocław 2015. 

C.     Rozprawy i artykuły

 • Czas i przestrzeń jako elementy baśniowej wizji świata, „Literatura Ludowa” 1999 nr 1, s. 3-16.
 • Obraz śmierci w ludowych parafrazach „Skargi umierającego” i pieśni „Dusza z ciała wyleciała”, [w:] Problemy współczesnej tanatologii, t. III, red. J. Kolbuszewski, Wrocław 1999, s. 199-205.
 • Śmiech karnawałowy w tradycyjnych inscenizacjach obrzędowych, [w:] Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje, red. A. Stoff, A. Skubaczewska, Toruń 2000, s. 157-180.
 • Motywy makabry w pieśniach dziadowskich, [w:] Kicz, tandeta, jarmarczność w kulturze masowej XX wieku, red. L. Rożek, Częstochowa 2000, s. 437-445.
 • Formuły inicjalne i finalne w pieśniach dziadowskich, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Filologia Polska LVII. Literatura, Toruń 2002, s. 177-201.
 • Wokół gatunkowości pieśni dziadowskiej, [w:] Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne, red. A. Mianecki, V. Wróblewska, Toruń 2002, s. 55-64.
 • Oracje pogrzebowe na dawnej wsi polskiej (rekonesans badawczy), [w:] Problemy współczesnej tanatologii, t. VI, red. J. Kolbuszewski, Wrocław 2002, s. 608-617.
 • Dopusty boże. (Kilka uwag na temat motywów religijnych w pieśniach z repertuaru dziadowskiego), „Colloquia Ethnologica", t. I, Nie-złota  legenda. Kanoniczność i apokryficzność w kulturze, red. J. Eichstaedt, K. Piątkowski, Ożarów 2003, s. 113-126.
 • Poruszyć skały. O sposobach i okolicznościach wykonywania pieśni dziadowskich, „Czas Kultury”.2004, nr 2-3, s. 73-81.
 • Polskie druki Bänkelsang, „Literatura Ludowa” 2005, nr 4-5, s. 57-66.
 • Mit w perspektywie badań literatury ustnej, [w:] Folklor w badaniach współczesnych, red. A. Mianecki, A. Osińska, L. Podziewska, Toruń 2005, s. 17-25.
 • Nastroje społeczno-religijne pierwszej połowy XVII wieku w świetle pieśni nowiniarskich, „Napis”, seria XII, Warszawa 2006, s. 21 – 33.
 • Pieśń o tumulcie toruńskim, [w:] Z trzeciego brzegu Wisły. Szkice z antropologii Torunia, red. H. Czachowski, O. Kwiatkowska, A. Mianecki, A. Trapszyc, Toruń 2007, s. 37 – 47.
 • Na tropach smoka toruńskiego [w:] Z trzeciego brzegu Wisły. Szkice z antropologii Torunia, red. H. Czachowski, O. Kwiatkowska, A. Mianecki, A. Trapszyc, Toruń 2007, s. 31 – 36.
 • Wierszowane legendy w ulotnych drukach kramarskich, [w:] Podanie – legenda w tradycji ludowej i literackiej, red. M. Jakitowicz, V. Wróblewska, Toruń 2007, s. 25-43.
 • XVI-wieczna pieśń o trzęsieniu ziemi, oberwaniu chmury i deszczu „meteorytów” w Toruniu, [w:] Do Torunia kupić kunia. W 60. rocznicę założenia oddziału toruńskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, red. H. Czachowski, A. Mianecki, Toruń 2008, s. 31-39.
 • Staropolskie pieśni nowiniarskie, „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 3, s. 105-123.
 • Polnische Bettlerlieder – ihre Thematik, Funktionen und Träger, [w:] Vom „Wunderhorn“ zum Internet. Perspektiven des „Volkslied“-Begriffes und der Edition populärer Lieder, red. E. John, T. Widmaier, Trier 2010, s. 127-136.
 • Folklorysta w sieci. Prolegomena do badań folkloru internetowego, „Literatura Ludowa” 2010, nr 3, s. 33-46.
 • Lamenty dziadka z Targówka. Parodie na dziadów i pieśni dziadowskie, „Literatura Ludowa” 2010, nr 4/5, s. 3-13.
 • Codzienne katastrofy na łamach „Faktu” i „Super Expressu”. Raport z badań „terenowych”, [w:] Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, red. K. Konarska, P. Kowalski, Wrocław 2012, s. 351-364.
 • Folklorystyczny wymiar współczesnych tabloidów, [w] Kultura: pamięć i zapomnienie. Księga poświęcona pamięci Profesora Piotra Kowalskiego, red. B. Jastrzębski, K. Konarska, A. Lewicki, Wrocław 2012, s. 425-439.
 • Dlaczego śmiejemy się z informatyków? Przyczynek do kulturowej analizy współczesnych przekazów humorystycznych, „Literatura Ludowa” 2012, nr 3, s. 47-58.
 • Mroczna strona folkloru internetowego. O kilku etycznych, społecznych i technicznych aspektach netloru oraz jego badań, [w:] Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców, red. P. Grochowski, Toruń 2013, s. 91-130.
 • Folklor internetowy jako swoista forma komunikacji. Przypadek „Chytrej baby z Radomia”, [w:] Współczesne oblicza komunikacji. Problemy, badania, hipotezy, red. E. Głowacka, M. Kowalska, P. Krysiński, Toruń 2014, s. 155-168.
 • Sweet focia jako gatunek foto-folkloru i formuła komunikacyjna, „Kultura Współczesna” 2014, nr 2, s. 107-120.
 • Materiały Kolbergowskie a metodologia badań folklorystycznych, „Lud” t. 98, 2014, s. 41-61 [wspólnie z Violettą Wróblewska].
 • Nowe drogi i stare problemy współczesnej folklorystyki, [w:] Od etnografii wsi do antropologii współczesności, red. W. Dohnal, Poznań 2014, s. 241-263. 
 • Kolberg – Nowy Kolberg – cyberkolberg. Z problemów systematyki polskich pieśni ludowych, [w:] „Ja daję właśnie materiał…” O dziele Oskara Kolberga w dwusetna rocznicę Jego urodzin, red. E. Antyborzec, Poznań 2015, s. 57-74.
 • Między literaturoznawstwem a netnografią. Metody badań folkloru internetowego, [w:] Metody badań online, red. P. Siuda, Wydawnictwo Naukowe Katedra 2016, s. 235-269.
 • Zmora. O heterogeniczności ludowych wierzeń demonicznych, [w:] Potworna wiedza. Horror w badaniach kulturowych, red. D. Brzostek, A. Kobus, M. Markocki, Toruń 2016 [wspólnie z Pamela Staroń]. 
 • Zmora w internecie. O statusie współczesnych wyobrażeń demonicznych, „Literatura Ludowa” 2016, nr 3, s. 37-52.
 • Polskie pieśni pielgrzymkowe i kalwaryjskie, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 2016, t. 55, s. 23-45.
 • Od strzygoni do wampirów energetycznych. Folklor jako system praktyk interpretacyjnych, „Przegląd Kulturoznawczy” 2017, nr 2 (32).

D.     Tłumaczenia

 • Elena Balzamo, Opowieść aitiologiczna. Trzy aspekty, przeł. P. Grochowski, „Literatura Ludowa” 2005, nr 6.
 • M. Lűthi, Siedmiu braci śpiących. Podanie – legenda – baśń, przeł. P. Grochowski, [w:] Do Torunia kupić kunia. W 60. rocznicę założenia oddziału toruńskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, red. H. Czachowski, A. Mianecki, Toruń 2008, s. 91-98.

E.    Recenzje

 • Jak powstał taniec zbójnicki? (rec., A. Kroh, Sklep potrzeb kulturalnych, Warszawa 1999), „Literatura Ludowa” 2001 nr 1, s. 57-58.
 • Wokół ludowego karnawału (rec. T. Baraniuk, Prześmiewanie świata, Warszawa 1999), „Literatura Ludowa” 2004, nr 1, s. 53-55.
 • Od turonia do kominiarskiego kalendarza, (rec. H. Czachowski, A. Kostrzewa-Majoch, H. M. Łopatyńska, Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach, Toruń 2004), „Literatura Ludowa” 2005, nr 2, s. 60-62.
 • Smutny koniec wiejskiej muzyki (rec. A. Bieńkowski, 1000 kilometrów muzyki, Warszawa 2009), „Literatura Ludowa” 2010, nr 2, s. 53-57.
 • Folkowcy i puryści, (rec. Tomasz Rokosz, Od folkloru do folku. Metamorfozy pieśni tradycyjnych we współczesnej kulturze, Siedlce 2009), „Twórczość Ludowa”
 • Kawały – anegdoty – humoreski (rec. Luiza Podziewska, Ludowe opowiadania komiczne. Poetyka i antropologia, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2010), „Etnolingwistyka” 2011, t. 23, s. 264-268.
 • Drugie życie współczesnej legendy miejskiej (rec. Filip Graliński, Znikająca nerka. Mały leksykon współczesnych legend miejskich, Media Rodzina, Poznań 2012), „Literatura Ludowa” 2013, nr 1, s. 49-52.
 • Memy internetowe jako klucz do zrozumienia cyberkultury (rec. Limor Shifman, Memes in Digital Culture, Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge–London 2014),  “Kultura Współczesna” 2015, nr 3.
 • Nowe perspektywy w badaniach teorii spiskowych (rec. F. Czech, Spiskowe narracje i metanarracje, Kraków 2015), „Literatura Ludowa” 2016, nr 3, s. 81-84.
 • Slender Man. Folklorystyka i badania cyfrowych opowieści (rec. S. Chess, E. Newsom, Folklore, Horror Stories, and the Slender Man: The Development of an Internet Mythology, New York 2015), „Literatura Ludowa” 2017, nr 1.
 • Współczesne oblicza ludowych praktyk magicznych (rec. A. Gołębiowska-Suchorska, Od znachorki do autorki. Rosyjska tradycja znachorska we współczesnych poradnikach magicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016), „Literatura Ludowa” 2017, nr 3.

F.    Sprawozdania, komunikaty, wstępy

 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Folklor w dobie Internetu” [sprawozdanie z konferencji], „Litteraria Copernicana” 2008, nr 2, s. 184-186.
 • Projekt Cyfrowego Archiwum Folkloru, [w:] Folklor w dobie Internetu, red. G. Gańczarczyk, P. Grochowski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, s. 221-234 [wspólnie z A. Mianeckim].
 • Słów kilka o ubocznych skutkach ptasiej grypy, [wstęp do:] Folklor w dobie Internetu, red. G. Gańczarczyk, P. Grochowski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, s. 7-11.
 • O potrzebie i możliwościach powołania Cyfrowego Archiwum Folkloru, „Archiwista Polski” 2011, nr 3 [wspólnie z Adrianem Mianeckim].
 • Lud internetowy i jego folklor. Wprowadzenie, [wstęp do:] Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców, red. P. Grochowski, Toruń 2013.

G.    Publikacje popularnonaukowe