Specjalizacja filmoznawcza

Zapraszamy zainteresowanych najbardziej niepokorną ze sztuk i jej różnymi odmianami: filmem fabularnym, dokumentalnym i animowanym. Mówimy o wszystkim, co we współczesnej kulturze filmowej (polskiej i zagranicznej) najważniejsze i najbardziej kontrowersyjne. Nasi wykładowcy współpracują z „Akademią Polskiego Filmu” i należą do Rady Programowej „Filmoteki Szkolnej” – projektu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 


Program specjalizacji:

  • Krytyka filmowa (30 godz.)
  • Film w kulturze (30 godz.)
  • Antropologia kultury masowej (30 godz.)
  • Niefabularne formy filmowe (30 godz.)
  • Wykłady monograficzne (60 godz.)
  • Analiza i interpretacja tekstów kultury filmowej (30 godz.)
  • Film animowany (30 godz.)
  • Telewizja w kulturze (30 godz.)
  • Współczesny film polski (30 godz.)