walewska w Oksfordzie

Dr Joanna Walewska, otrzymała prestiżowe stypendium Byrne-Bussey Marconi Fellowships in the History of Science & Communications przyznawane przez Bodleian Libraries i przebywa właśnie w Oksfordzie, gdzie realizuje projekt "Waves of Capital Interfered: Marconi Wireless and the Nationalization of the Radio Engineering Industry

in Post-war Poland". 

W tym roku w konkursie NCN (Fuga) Joanna Walewska zdobyła również grant, dzięki któremu w Instytucie Historii Nauki PAN będzie przez rok pracować nad realizacją projektu „Radio na uwięzi: przemysł radiowy, instytucje i praktyki użytkowników w PRL”. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.